Công văn hợp đồng kinh tế

Không những nhanh, đôi mắt của ông Đặng - cũng như những "đồng nghiệp" của mình - vẫn còn sáng tỏ. Những tờ một nghìn, hai nghìn có màu sắc sờn bạc, rất khó để người bình thường nhận biết vì trùng màu với mặt đường. Nhưng khi tờ tiền còn chưa kịp rơi xuống đất, ông đã kịp sải đôi dép lê gần rách quai chạy tới...

Một ngày ông có thể nhặt được 200 nghìn, cũng có hôm chỉ được vài chục, nếu không chia ca thì ông còn nhặt được nhiều hơn thế. Vào những ngày lễ thu nhập có thể cao hơn.

Biểu mẫu liên quan