Chủ nhật  18-11-2018    01:53 AM
Các loại dịch vụ
Các đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Mr Nhi
My status
Mr Nhi
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập : 320359
Online : 1
Liên kết website
Tham gia tố tụng

 Quy định về sở hữu công nghiệp được quy định trong Luật Sở Hữu Trí tuệ được Quốc hội thông ngày 29/11/2005, theo đó sở hữu công nghiệp bao gồm các lĩnh vực sau:

Quyền được bảo hộ Nhãn hiệu;
Quyền được bảo hộ Tên thương hiệu;
Quyền được bảo hộ Bí mật kinh doanh;
Quyền được bảo hộ Sáng chế;
Quyền được bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp;
Quyền được bảo hộ Thiết kế bố trí;
Quyền được bảo  hộ Chỉ dẫn địa lý;
Điều kiện được bảo hộ:

      1. Điều kiện bảo hộ Nhãn hiệu:
Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.
       2. Điều kiện bảo hộ Tên thương mại:
Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. 
      3. Điều kiện bảo hộ Bí mật kinh doanh:
Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;
Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;
Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.
      4. Điều kiện bảo hộ Sáng chế:
Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có tính mới;
Có trình độ sáng tạo;
Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có tính mới;
Có khả năng áp dụng công nghiệp.
      5.  Điều kiện bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp:

Có tính mới;
Có tính sáng tạo;
Có khả năng áp dụng công nghiệp.
      6. Điều kiện bảo hộ Thiết kế bố trí:

Có tính nguyên gốc;
Có tính mới thương mại.
      7. Điều kiện bảo hộ Chỉ dẫn công nghiệp:

Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;
Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.
Văn Phòng Luật Sư Thiên Ân SẼ THỰC HIỆN DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU THÔNG QUA CÁC BƯỚC :

**Mô tả công việc:

- Tư vấn thiết kế Logo, thương hiệu                                    

- Xây dựng hồ sơ, gửi Doanh nghiệp ký tên và đóng dấu : Dự kiến 03 ngày

- Liên hệ cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ                     : Dự kiến 01 ngày

- Theo dõi và báo kết quả tra cứu                                    : Dự kiến 04-06 ngày

- Theo dõi và nhận giấy chứng nhận thương hiệu            : Dự kiến 08 - 12 tháng

- Giao lại một bộ lưu hoàn chỉnh khi công việc kết thúc     

**Phí phải nộp cho Cơ quan có thẩm quyền dự kiến 850.000 đồng gồm

- Lệ phí nộp đơn                                                150.000 đ

- Công bố đơn                                                   100.000 đ

- Xét nghiệm nội dung                                       250.000 đ

- Lệ phí tra cứu                                                   50.000 đ

- Phí công nhận kết quả                                    300.000 đ

Các dịch vụ cùng loại
Các dịch vụ khác
TẮT NHẠC