Chủ nhật  18-11-2018    02:30 AM
Các loại dịch vụ
Các đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Mr Nhi
My status
Mr Nhi
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập : 320363
Online : 1
Liên kết website
Tham gia tố tụng

MÔ TẢ DỊCH VỤ XÂY DỰNG CƠ CẤU QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

- NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
o Thiết lập cơ cấu họat động của Hội đồng quản trị.
o Xây dựng quy trình quàn lý doanh nghiệp.
o Thiết kế, chỉnh sửa các biểu mẫu, bảng biểu hồ sơ.
o Phân cấp quàn lý theo phòng ban (từ các phòng ban hiện có).
o Quy định lại chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, từng bộ phận quản lý.
o Xây dựng lại quy trình lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
o Thiết kế sơ đồ tổ chức phù hợp với họat động thực tế.
o Xây dựng quy chế họat động.
o Thẩm quyền ra quyết định.
- Thời gian hòan tất là 40 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng.
+ Thời gian khảo sát: 03 buổi ( sẽ có lịch làm việc cụ thể)

+ Thời gian chuẩn bị : 15 ngày ( thiết kế các biểu mẫu, xây dựng quy trình, quy chế...chuẩn bị hồ sơ, tài liệu )

+ Thời gian triển khai áp dụng: 04 buổi ( 03 buổi triển khai + 01 buổi xem xét đánh giá)

- Phí dịch vụ: ..................
- Phương thức thanh tóan:
o Thanh toán 80% ngay khi ký hợp đồng, số còn lại thanh toán khi công việc hoàn tất.
o Phí trên chưa bao gồm VAT

Trân Trọng.

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THIÊN ÂN
Địa chỉ : 104 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Email : lawyerhuunhi@gmail.com                           Web: www.thienanlaw.com.vn
Điện thoại (84-8) 3927.1973                                    Fax (84-8) 3927.1716
Hotline : 090 365 1202                                           Luật sư Ngô Hữu Nhị

 

 

Các dịch vụ cùng loại
Các dịch vụ khác
TẮT NHẠC