Chủ nhật  18-11-2018    06:23 AM
Các loại dịch vụ
Các đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Mr Nhi
My status
Mr Nhi
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập : 320381
Online : 1
Liên kết website
Dịch vụ kế toán

LOẠI BỎ ĐƯỢC NHIU RI RO
==O0O==

PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ HIỆN TẠI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP LÀ:

TỔNG DOANH SỐ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA

-(TRỪ) CHI PHÍ GIÁ THÀNH, CHI PHÍ LƯƠNG, CHI PHÍ TIẾP KHÁCH, CHI PHÍ KHẦU HAO TÀI SẢN, ...

SỐ CÒN LẠI LÀ LÃI.

* DOANH NGHIỆP PHẢI ĐÓNG 28%/TỔNG LÃI

* CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN LÀ THU THẬP TOÀN BỘ CHỨNG TỪ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, LẬP BÁO CÁO VÀ HẠCH TOÁN TRÊN HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN.

* THEO QUY ĐỊNH, DOANH NGHIỆP TỰ KÊ KHAI, TỰ BÁO CÁO, CƠ QUAN THUẾ KHÔNG KIỂM TRA TÍNH HỢP PHÁP CỦA CHỨNG TỪ KẾ TOÁN (HÓA ĐƠN DỊCH VỤ HÀNG HÓA...MUA VÀO, HỒ SƠ LAO ĐỘNG, CÁC HỒ SƠ KHÁC...) DO ĐÓ KHI CƠ QUAN THUẾ QUYẾT TOÁN, CÁC CHỨNG TỪ MÀ KẾ TOÁN ĐƯA VÀO SỔ SÁCH KẾ TOÁN NẾU KHÔNG HỢP LỆ SẼ BỊ LOẠI.

* DOANH SỐ BỊ LOẠI SẼ CHUYỂN THÀNH LÃI.

* VÀ DOANH NGHIỆP SẼ BỊ ĐÓNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (28%)/ TỔNG LÃI NHƯ ĐÃ NÊU TRÊN.

* KẾ TOÁN CHỈ BIẾT LẬP BÁO CÁO THUẾ VÀ LÊN SỔ KẾ TOÁN THÔI THÌ CHƯA ĐỦ, YÊU CẦU KẾ TOÁN PHẢI CÓ  KINH NGHIỆM , CÓ KIẾN THỨC VỀ LUẬT KẾ TOÁN, LUẬT THUẾ, LUẬT LAO ĐỘNG MỚI  GIÚP DOANH NGHIỆP LOẠI BỎ RỦI RO TRÊN.

Các dịch vụ cùng loại
Các dịch vụ khác
TẮT NHẠC