Chủ nhật  18-11-2018    01:56 AM
Các loại dịch vụ
Các đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Mr Nhi
My status
Mr Nhi
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập : 320360
Online : 2
Liên kết website
Dịch vụ kế toán

TRONG QUÁ TRÌNH KINH DOANH, QUÝ DOANH NGHIỆP PHÁT SINH CÁC CHI PHÍ, NHƯNG KHÔNG PHẢI CHI PHÍ NÀO DOANH NGHIỆP CŨNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ ĐỂ TÍNH VÀO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THIÊN ÂN nêu một số trường hợp để quý doanh nghiệp tham khảo:

CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÔNG TÍNH VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ:

   Chi phí tiền lương, tiền công do cơ sở kinh doanh chi ngoài hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể. Chi phí tiền lương, tiền công chi không có hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động trừ trường hợp cơ sở kinh doanh thuê lao động thời vụ hoặc vụ việc.

   Chi phí của cơ sở kinh doanh  mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho cơ sở, người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: mua sản phẩm làm bằng mây, tre, cói, dừa, cọ, của người nông dân trực tiếp làm ra; mua sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân không kinh doanh; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác; mua nông, lâm, thuỷ sản của người sản xuất,  đánh bắt bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra  và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh.

   Chi  phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho nguời lao động đi công tác (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

   Các khoản tiền phạt  về vi phạm hành chính như: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê,  vi phạm pháp luật về thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

   Chi về đầu tư  xây dựng cơ bản; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội và ủng hộ địa phương; chi từ thiện trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục nêu tại điểm 2.8 phần này; chi phí mua thẻ hội viên sân golf, chi phí chơi golf.

...

CÁC KHOẢN CHI BỊ KHỐNG CHẾ KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ 10%.

    Chi phí quảng cáo, khuyến mại, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi tiếp tân, khánh tiết, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị; Chi phí hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chi phí chiết khấu thanh toán (kể cả  chi bằng tiền cho đại lý và người mua hàng hoá, dịch vụ với khối lượng lớn); Chi báo biếu, báo tặng của các cơ quan báo chí  và các loại chi phí khác

CÁC KHOẢN CHI KHÔNG BỊ  KHỐNG CHẾ

    Chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin; chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí thuê không gian để trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu

  *** KẾ TOÁN LÀ NGƯỜI LUÔN SÁT CÁNH CÙNG DOANH NGHIỆP, GIÚP DOANH NGHIỆP NHẬN BIẾT  VÀ PHÂN LOẠI CÁC CHI PHÍ TRÊN ĐỂ LOẠI BỎ RỦI RO CHO DOANH NGHIỆP

QUÝ DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN, HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THIÊN ÂN  luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Các dịch vụ cùng loại
Các dịch vụ khác
TẮT NHẠC