Họp mặt Cựu giáo sư, giáo viên và học sinh nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2012