Luật sư Ngô Hữu Nhị cùng với các luật sư, phóng viên các Đài Phát Thanh, Truyền Hình và báo chí trung ương và địa phương trong vụ án