Luật sư Ngô Hữu Nhị giảng dạy Luật Học tại Trường Đại Học Văn Hiến