Luật sư Ngô Hữu Nhị tham dự Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Trợ Giúp Pháp Lý do Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức- Tháng Hai 2014.