Luật sư Ngô Hữu Nhị và Nhạc sỹ Phạm Duy trong vụ việc về tác quyền với Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam ngày 21 tháng 01 năm 2013.