Luật sư Ngô Hữu Nhị và Tiến Sỹ Phạm Quốc Hưng giảng dạy về Luật Đầu Tư Nước Ngòai - Luật Doanh Nghiệp cho sinh viên Trường Đại Học Malaya, Mã Lai đang thực tập tốt nghiệp tại Trường Đại Học Tài Chính - Marketing tháng 8/2013